varyox.az
Gənc xiyarlar | VarYox
Sosial rifah zəiflədikcə cəmiyyət yaşıl rəngli tərəvəz məhsulu üçün ideal məskənə çevrilir – xiyarlar peyda olmağa başlayır. Yəni normalda onlar var, sadəcə disbalans və ağır həyat xiyarlaşmanı tezləşdirir.