varyox.az
SərbestFest | VarYox
Kәndә dünyanı gәtirdik! VarYox komandası Xınalığın bir-birindәn şirin uşaqları ilә әla zaman keçirdi – qraffiti, rәsm çәkmәk, musiqi dәrslәri ilә missiyamıza bir addım da yaxınlaşdıq. İndi isә bu yoldakı növbәti addımızdan danışaq – SәrbestFest! Azәrbaycanı dolaşıb istedadlı balacalarla tanış olmaq, gәnclәrdәki incәsәnәt ruhunu onların özünә...