varyox.az
"Monk" fanzin | VarYox
Hazırda bloqlar vasitəsilə istədiyimiz vaxt yaza, oxucular istədikləri vaxt oxuya, bir sözlə asan yolla fikirlərimizi çatdıra bilirik. Əvvəl necə idi? Elə mütləq gərək kitab çap edəydin? Xeyr, fanzinlər vardır. Təmənnasız və xeyir güdmədən yazılıb yayımlanan fanzinlər, azad düşüncənin avanqardlarından olub.