varyox.az
Rasim Qaracanın “Azərbaycan arqo deyimləri” lüğətinə resenziya | VarYox
Canlı dil hər zaman onun tərkibindəki jarqon və senzurasız sözlərlə xarakterizə olunur. Hər bir xalqın mədəniyyətində arqo sözlər, belə demək mümkünsə, xüsusi “pərdəarxası” yer tutur, folklorun aşağı təbəqəsinin özülünü təşkil edir. Jarqonlar əksər hallarda heç də təhqiredici xarakter daşımır. Hər hansı xalqın dilində bu sözlər...