varsisava.pl
Ciemna twarz Krakowskiego Przedmieścia – Pałac Karasia
Ciemna twarz Krakowskiego Przedmieścia – Pałac Karasia. Końcoworoczny spacer z przewodnikiem, ujawniający mroczne sprawki salonu Warszawy.