vargiveum.wordpress.com
Tak på bidrag vill moderaterna ha…
I en debattartikel låter moderaterna berätta att de inte vill att man ska kunna ”stapla bidrag på varandra” och att incitamenten att ta ett arbete därmed måste öka. Det är ju positivt f…