vargiveum.wordpress.com
Är det verkligen så smart att använda ens egen syn på kvinnor som måttstock?
Patrik är en popskribent på socialistiska Aftonbladet som strävar efter ”mångfald” enligt deras förenklade definition. Hen har en krönika där hen använder sina personliga erfarenheter s…