vargiveum.wordpress.com
Är det inte dags att ta itu med radikala fackföreningars terror?
Två småföretagare har i dagarna fått känna på fackets makt. I det ena fallet valde Livsarbetarförbundet att terrorisera ett café för att denne inte hade valt rätt beskyddare. Likt Hells Angels och …