vardforbundetbloggen.se
VFU på en röntgenklinik i Moçambique
Vårdförbundet avdelning Örebro har intervjuat Jessica som idag arbetar som röntgensjuksköterska på Örebro Universitetssjukhus. Jessica och en klasskamrat åkte under sin utbildning till röntgensjuksköterska till Moçambique, ett utbyte som sker mellan Örebro universitet och Instituto Superior de Cie