vardforbundetbloggen.se
Hemsjukvård i förändring, en stor utmaning för kommunerna
Det behövs nu snabba beslut att ge betald specialistutbildning för att säkerställa den vård som krävs. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt och medellivslängden ökar fortsatt. Antalet vårdplatser på särskilda boenden och i slutenvården har alltjämt minskat under de senaste decennierna, samt