vardforbundetbloggen.se
Regionens medarbetarenkät. Vad händer nu?
I slutet av förra veckan fick alla fackförbunden en dragning av resultatet av Region Örebro läns medarbetarenkät. Vi kommer nu att jobba vidare med den på alla samverkansnivåer, men det är också viktigt att du som förtroendevald på arbetsplats tar del av resultaten och jobbar med det som sticker