vardforbundetbloggen.se
I år önskar jag balans mellan krav och resurser!
Min egen erfarenhet och det jag får höra av andra medarbetare i vården är att det läggs på fler och fler arbetsuppgifter på oss. Det kan vara kvalitetsregister som ska fyllas i, funktionsbrevlådor som ska öppnas och läsas, nya rutiner, nya arbetsuppgifter som någon annan gjort tidigare eller som int