vardforbundetbloggen.se
Hot och våld är en del av vardagen i vården idag
Arbetsmiljöverkets rikstäckande rapport om hur arbetstagare beskriver sin arbetsmiljö visar att personal inom vård och omsorg är särskilt utsatta för våld eller hot om våld i arbetet. Det påverkar dagligen våra medlemmars arbetsmiljö.