vardforbundetbloggen.se
Signaler om försämrad arbetsmiljö
I oktober varje år (vecka 43) arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan för att synliggöra ett hälsosamt arbetsliv. Det är en mycket bra tidpunkt för att lyfta upp och synliggöra arbetsmiljön på våra arbetsplatser runt om i länet. Arbetsgivaren ska ordna en riskfri arbetsmiljö men vad händer när de