vardforbundetbloggen.se
Löneloopen, vad är det?
En jätteviktig del i löneprocessen! Varje år på hösten så ombeds lönesättande chefer att titta över sin grupp och tillsammans med verksamhetschefen prioritera, vad/ vilken grupp/hur mycket pengar de anser som behövs till nästkommande års lönerevision. Det är då Du kan påverka som mest sk snedsitsa