vardforbundetbloggen.se
Ring in den tid då vi från vårdkrisen befrias!
( fritt från Alfred Tennysons ”Nyårsklockan) Ring, klocka, ring i bistra Nyårsnatten mot sjuksköterskeexpeditionen och dess arbetande skara; vi jobbar dygnets alla timmar och till er tjänst vara och det nya året erbjuda full bemanning som sagts i politikerdebatten! Ring in det nya och ring