vardforbundetbloggen.se
Jag är väl ingen jävla feminist!
Varför har ordet ”feminism” fått en negativ klang? Personligen skulle jag säga att det handlar om okunnighet, en bristande kunskap om vad ordet egentligen betyder. ”Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldig