vardforbundetbloggen.se
En liten önskan om världens bästa vård
Svensk sjukvård är bäst i världen- sanning eller ironi? Många ledande politiker slår sig stolt för bröstet och presenterar statistik om vilket lysande resultat sjukvården ständigt bjuder på: ”Svensk sjukvård är bäst på medicinska resultat” Varför känns det inte så för oss som arbetar i den, för de s