vardforbundetbloggen.se
Bluffbristen på sjuksköterskor
Många söker till sjuksköterskeprogrammen runt om i landet. Det är en mycket populär utbildning som ofta ligger i topp på den olika universiteten och högskolorna. Så varför är det brist på sjuksköterskor? Är det verkligen brist eller är det en bluff? Sjuksköterskeprogrammet i Blekinge, som erbju