vardforbundetbloggen.se
Det hälsofrämjande ledarskapet
I en organisation är det viktigt att chefer och ledare utövar ett hälsofrämjande ledarskap. Det är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. Det finns tre aspekter som är viktiga i ledarskapet och det handlar om att må bra på jobbet, att bli sedd, dvs bekräftad och att man känner att det jobb man utför ä