vardforbundetbloggen.se
Statussyndromet
För ett par veckor sedan arrangerade undertecknad en inspirationsdag för chefer och ledare med rubriken ”det hälsofrämjande ledarskapet”. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström deltog och tog då upp Michael Marmonts mycket intressanta forskning kring hur livsstil och social position påverkar vår häls