vardforbundetbloggen.se
Fattas det sjuksköterskor? Ta en biomedicinsk analytiker istället! Eller en svetsare....
Efter årsskiftet är det dags för studenterna vid biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi termin 3 att bege sig ut på sin första verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i totalt fyra veckor varav tre på vårdavdelning och en vecka på akutmottagning. Detta råder det sig blandade ta