vardforbundetbloggen.se
Jobba mindre, tjäna mer
Läser om det lyckade projektet med 6 timmars arbetspass på operationsavdelningen vid det framtidstänkande sjukhuset i Mölndal och funderar över hur snabbt resten av Sverige kommer att köpa principen… Vi har en snedvridning av hur vi fördelar arbetstid i vårt land, liksom i många andra länder. Många