vardforbundetbloggen.se
Oanade möjligheter
Om det öppnas fler vårdplatser kan fler patienter få vård. Om fler patienter får vård minskar vårdköerna och befolkningen erbjuds vård utan väntetid. Om vi utbildar fler sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, biträden och barnmorskor så kommer