vardforbundetbloggen.se
Se upp för dagens nya "kvinnofälla"
Visst är vi fantastiska vi kvinnor! Vi är alltid beredda – ligger i högsta beredskap! Genom alla tider har vi funnits på plats och varit tillgängliga. Vi är tydligen så till vår natur och verkar ha rätt utrustning för det. Som mödrar under småbarnstiden t ex är alla våra sinnen påkopplade, även ”