vardforbundetbloggen.se
Samvetskval
Samvete. Vad betyder ordet för dig? Enligt Wikipedia är samvete" rättskänsla, förmåga att avgöra vad som är rätt och fel, sinne för värderingar och förmåga till skuldkänslor, delvis medfött och delvis inlärt." Det är mycket tal om att inför "samvetsfrihet" för legitimerad sjukvårdspersonal. V