vardforbundetbloggen.se
Säkra aborter släcker inte liv, det räddar liv!
Liten ordlista: Professionell: Att vara yrkesmässig eller skicklig. Lagstiftning: Lagstiftning utgör det centrala inslaget i normgivningen för ett samhälle. Lagar och förordningar beslutas om i Sveriges riksdag. Dessa lagar och förordningar måste följas. Abortlagen: Trädde i kraft 1975 och