vantuyen.net
Thanh Hà – Chuyến Bay Nhớ Đời (Phần 1)
Đó là lúc tôi về thăm gia đình khoảng 12 năm trước. Một chuyến đi mà nếu ai nghe kể sẽ nghĩ là tôi “thêm mắm dặm muối”khéo tưởng tượng cho tăng phần lâm ly bi đát , hoặc muốn bôi-bác ( đây là danh …