vantuyen.net
hoànglonghải – “… tôi thương những chiếc tầu…”
Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu Ngàn đời không đủ sức đi mau Có chi vương víu trong hơi máy Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau Tế Hanh Tôi yêu cái nhà ga nhỏ Quảng Trị, không biết tại vì nó là một …