vantuyen.net
ĐẶNG XUÂN XUYẾN – PHÚ TUỆ… LẠ LẮM!
Lần đầu gặp Phú Tuệ (bút danh thường dùng của Nguyễn Lê Đoàn), tôi rất ngạc nhiên. Trên facebook, Phú Tuệ (hình ảnh) thô ráp, nam nhi nhưng ngoài đời thì Phú Tuệ (cử chỉ) lại dịu dàng, đằm thắm lắm…