vantuyen.net
PHỤNG HỒNG – PHÊ BÌNH “TÌM VẾT CHÂN XƯA” của Điệp Mỹ Linh
Tựa đề của tập truyện cho phép tôi nghĩ rằng đây là chuyện tình của những người yêu nhau, mất nhau và tìm lại được nhau. Thế nhưng khi đọc xong tác phẩm tôi mới nhận thấy rằng trong Tìm Vết Chân Xư…