vantuyen.net
Topa – Tình… Tuyệt
Năm nay thời tiết nóng hơn mọi năm. Nhiệt độ lên đến ba mươi chín độ C và có chiều hướng còn lên cao hơn nữa. Trời đang nắng bỗng tối sầm lại rồi đổ cơn mưa lớn làm cho nước ngập trắng các con đườn…