vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Sài Gòn
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần Hòa Âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh Trình Bày: Hoàng Quân