vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Huế
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần Hòa Âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh Trình Bày: Diệu Hiền