vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Hà Nội
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần Hòa Âm: Nhạc sĩ Lê Huỳnh Trình Bày: Ngọc Ánh