vantuyen.net
Đặng Xuân Xuyến – VỀ ĐI EM
– Thương tặng T.T.Q.T – Về đi em! Về ngắm trăng buông Câu mái đẩy lèn sâu ký ức Dựa vai anh ngắm đời rất thực Cổ tích trầu cau đã hết nhựa rồi. Em cứ về! Ừ! Một lần thôi Dẫu nắng bê…