vantuyen.net
Trần Nhật Kim – Hải Hậu Quê Tôi: Hoài Niệm Một Thời Chưa Cộng Sản
Sau năm mươi năm xa cách, tôi trở về thăm quê, vùng ruộng đồng thuộc xã Quần Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Họ Trần tôi cư ngụ trên ba xã: Quần Phương Thượng, Quần Phương Trung và Quần Phư…