vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Dân Nước Việt
Dân Việt giỏi chịu khó, thông minh, can trường trong chiến tranh, và có truyền thống gia đình làng xã chặt chẽ. Để cái đẹp được trọn vẹn, chúng ta tự thân nên chú trọng nhiều vào trách nhiệm tổ quố…