vantuyen.net
hoànglonghải – Tân Cương trong văn chương Việt Nam (Bài I)
Giới thiệu Việt Nam và Tân Cương xưa nay chưa bao giờ có quan hệ ngoại giao. Việt Nam là một quốc gia, ở phía Nam nước Tầu.