vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Ba Miền Hùng Vĩ
Bắc Trung Nam ba miền hùng vĩ là của chung, không của riêng cá nhân, đảng phái nào, chế độ nào.