vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Xuất Xứ Việt Sử Ca
Dòng máu Việt cuộn trào Hồn Nước Việt, kiêu dũng ngàn xưa, bất diệt ngàn sau. Mỗi chúng ta bất luận sống nơi đâu, đều khao khát dưỡng nuôi hồn đất Mẹ; đều khao khát một Việt Nam hưng thịnh, không c…