vantuyen.net
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần – Hội Nghị Diên Hồng
Hội Nghị Diên Hồng là một trong nhiều tác phẩm của Bút Nhóm Việt Sử Ca, do Nhóm Sức Sống Mới trình bày, nhằm khơi dậy lòng quật cường của dân tộc Việt Nam trước họa xâm lăng Bắc Phương.…