vantuyen.net
Lê Đình Cai – “50 Năm Cầm Bút” Của Song Nhị Dưới Góc Nhìn Sử Học
“…. hãy trực tiếp đón nhận tác phẩm này của nhà văn Song Nhị để chia sẻ cùng ông niềm khát khao được làm nhân chứng của Sự Thật và để được bảo vệ Sự Thật ấy, như đại văn hào Voltaire (1694-1778) đã…