vantuyen.net
Tâm Phương Đăng – ĐẠI-KỲ CON TIM VÀ LỜI TRĂN-TRỐI
1. Một buổi chiều cuối tháng 06/2014 vừa qua, vợ chồng tôi được mời tham dự Party nhảy đầm. Thông thường chúng tôi chỉ nhảy những vũ điệu ít người thích nhảy như Valse, Tango …Bởi vì ít người nhảy …