vantuyen.net
Nguyễn Bàng – “QUÊ NGHÈO”
Quê nghèo . Quê tôi nghèo lắm Vẫn lác đác nhà tranh Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát Cha cả đời lam lũ