vantuyen.net
Trương Đình Phượng – MỘT CÁI CHẾT
Phía mặt trời lên Sáng nay Tôi nhìn thấy con sâu đo ngồi khóc Bên nấm mồ chiếc lá