vantuyen.net
Thanh Hà – Tơ Lòng Còn Vương (kỳ II)
Lời của Trúc Đào 12 tuổi học lớp 6 : Thế là giấc mơ mặc áo dài đi học của tôi đã thành hiện thực .