vantuyen.net
Phi Ngọc Hùng – Tạp ghi sau 40 năm (kỳ 5) “Trận địa từ Huế tới Đà Nẵng”
Ngày thứ 13 : 22-3-1975 Trận địa từ Huế tới Đà Nẵng Kịch chiến trên Quốc lộ 1 đoạn từ Huế đi Đà Nẵng từ 20 đến 23-3-1975.