vantuyen.net
Trần Cẩm Tường – Hoà hợp hoà giải với đàn bà con gái còn chưa xong!?
Khi bị tập trung về xóm Lợi Hoà (Thủ Đức), tàn quân chúng tôi được dẫn đi với những du kích địa phương; không biết vì thiếu người hay vì lý do tuyên truyền nào đó, có những nữ du kích áo bà ba đen,…