vantuyen.net
Phi Ngọc Hùng – Tạp ghi sau 40 năm (kỳ 3) “Ngày N + …”
Ngày N + 3, 4 giờ chiều Chỉ còn vài cây số nữa là tới quận lỵ Củng Sơn, một quận lỵ của tỉnh Phú Yên, từ đây vượt mười cây số nữa sẽ tới sông Ba, con sông hiền hòa, mở ra bát ngát ớ cửa bể Tuy Hoà.…